تکانشگری یک مفهوم مهم و گسترده در روان‌شناسی و علوم شناختی است که به تاثیر عوامل مختلف بر تصمیم‌گیری و رفتار انسانی اشاره دارد. این مفهوم نشان‌دهنده این واقعیت است که تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد انسان‌ها تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل و تکانه‌ها قرار دارند که می‌توانند تصمیم‌گیری‌ها را تحت تأثیر قرار دهند و به شکل نسبی تصمیماتی که انسان‌ها می‌گیرند را تغییر دهند.

تکانشگری می‌تواند به عوامل متنوعی مرتبط با تصمیم‌گیری اشاره کند، از جمله ویژگی‌های شخصیتی، محیط اجتماعی، شرایط محیطی، تجربیات گذشته، و حتی انگیزه‌ها و احساسات. این عوامل می‌توانند تأثیر مهمی بر روی انتخاب‌ها و رفتارهای فردی داشته باشند. تکانشگری مطالعه می‌کند که چگونه این عوامل متفاوت تصمیم‌گیری‌ها و رفتارها را به شکلی تغییر می‌دهند که معمولاً از یک مدل ایده‌آل و منطقی فاصله دارد. این تفاوت‌ها و تکانه‌ها باعث می‌شوند که تصمیم‌گیری‌ها و رفتارها بیش از حد پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی باشند. در نهایت، تکانشگری به ما کمک می‌کند تا بهتر درک کنیم که چرا انسان‌ها در مواجهه با تصمیمات مشابه به شکل‌های مختلف عمل می‌کنند و چگونه می‌توانیم بهتر از آن‌ها پیش‌بینی کنیم.